Objectieven en Missie

De wettelijke opdracht van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) is "de door de verzekeringsinstellingen verzamelde gegevens analyseren in het kader van hun opdrachten en hierover informatie verstrekken".

Meer informatie

Newsletter

Nieuws

 • Coördinator fraudebestrijding en handhavingsbeleid (m/v/x)

  Coördinator fraudebestrijding en handhavingsbeleid (m/v/x)

  Bedrijfsomschrijving
  Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) ondersteunt de rol van de ziekenfondsen, voor het behoud en de permanente verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het IMA verzamelt en analyseert de gegevens van de 7 ziekenfondsen. Dit kan op eigen initiatief, in samenwerking met, of in opdracht van de federale overheidsinstellingen, Gewesten en Gemeenschappen, universiteiten. In overleg met het (...)

  Meer informatie

 • Ereloonsupplementen in ziekenhuizen

  Ereloonsupplementen in ziekenhuizen

  Als je als patiënt een eenpersoonskamer vraagt bij ziekenhuisopname, mogen artsen supplementen aanrekenen binnen bepaalde grenzen vastgelegd door het ziekenhuis.
  Het IMA brengt de supplementen in acute ziekenhuizen in kaart voor geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen. We doen dit per individueel ziekenhuis en houden rekening met het specialisme van de arts en het type zorg. De impact voor de patiënt evalueren we op basis van alle (...)

  Meer informatie

 • IMA ATLAS: beleidsrelevante intermutualistische indicatoren in kaart gebracht

  IMA ATLAS: beleidsrelevante intermutualistische indicatoren in kaart gebracht

  Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) is opgericht in 2002 uit een samenwerking tussen de 7 ziekenfondsen actief in België. Het IMA is een organisatie en platform waar gegevens, die vanuit de ziekenfondsen zijn verzameld, worden samengebracht en geanalyseerd (voorstelling IMA).
  De IMA-databanken zijn een referentie geworden in het Belgische gezondheidslandschap, en gelden als een belangrijke bron voor heel wat studies. Via aanbevelingen beïnvloeden (...)

  Meer informatie